Wat is de HELP-200x tabel?

De HELP-200x tabel geeft voor alle mogelijke combinaties van Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) voor 72 bodemtypen en 14 landbouwgewasgroepen binnen reŽel geachte combinaties (het toepassingsdomein) de procentuele opbrengstdervingen als gevolg van natschade, droogteschade en de combinatie van nat- en droogteschade.


Wat zijn de bouwstenen voor de HELP-200x tabel?

De bouwstenen zijn de bekende HELP-tabel uit 1987 en de door Brouwer en Huinink aangepaste zogenoemde HB-tabel waarbij voor minder bodemtypes maar meer gewasgroepen de nat- en droogteschade is gegeven.


Wat zijn de gebruiksmogelijkheden?

Voor alle, op hele cm's afgeronde, combinaties van GHG en GLG zijn, binnen het toepassingsdomein, de nat- en droogteschade te bepalen. Ook wordt de gecombineerde schade bepaald volgens de productregel ( zie achtergronddocument ).


Wat is het toepassingsdomein?

De HELP-tabel uit 1987 en de HB-tabel geven nat- en droogteschades voor een beperkt aantal combinaties van GHG en GLG (behorend bij de onderscheiden grondwatertrappen). In het kader van het opstellen van de HELP-2005 tabel, voor inbouw in het Waternoodinstrumentarium, is de tabel semi-continu gemaakt dwz voor alle mogelijke combinaties van GHG en GLG zijn nat- en droogteschade bepaald via interpolatie en vereffeningstechnieken ( zie achtergronddocument ). Daarvoor was het noodzakelijk HULP-punten te genereren op de randen van het door deskundigen reŽel geacht toepassingsdomein. Combinaties van GHG en GLG die buiten het domein vallen worden geacht niet voor te komen (met uitzondering van de diepe GHG's en GLG's; zie achtergronddocument ). Daarvoor geeft de applicatie geen waarden en verschijnt de mededeling "Buiten toepassingsdomein".


Meer weten?

Klik hier om het achtergronddocument HELP-2005 (STOWA-rapport 2005-16) als PDF te downloaden.

Voor vragen: e-mail naar jan.vanbakel@wur.nl.