Extra info


Van de gebruiker wordt verwacht enige kennis te hebben van de 1:50.000 Bodemkaart van Nederland en zijn eenheden. De ingang van de applicatie bestaat uit een bodemcodering van de 1:50.000 bodemkaart. Omdat de HELP-bodemtypen een ruimere definitie hanteren dan de 1:50.000 bodemkaart ontstaat hierbij een tabel waarbij meerdere 1:50.000 bodemeenheden gekoppeld kunnen zijn aan één van de 72 HELP-bodemtypen. De gebruiker dient dan ook 1 van de 3515 1:50.000 bodemeenheden te kiezen. Deze eenheden zijn opgebouwd uit de volgende velden van de 1:50.000 bodemkaart:

Voor de lijsten met mogelijke coderingen wordt verwezen naar de bodemkaart. Wat betreft de opbouw van de HELP-bodemtypen wordt verwezen naar het genoemde achtergronddocument.

Verder bestaat de ingang uit een lijst van 14 landbouwgewasgroepen en dient de gebruiker een GHG en een GLG in te vullen.

Onderstaande figuur geeft het toepassingsdomein weer. Aan de figuur zijn toegevoegd de domeinen waarbij schadebepaling wel en niet is toegestaan. Zie de legenda van de figuur.