Wat kan deze applicatie?

Met de applicatie HELP-200x tabel kan de gebruiker via internet de HELP-200x tabel bekijken. Door het selecteren van de bodemeenheid en de gewasgroep en het invoeren van waarden voor de Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) geeft de applicatie de nat- en droogteschade en de gecombineerde schade.


Waarom deze applicatie?

Er is een geconstateerde behoefte aan de mogelijkheid om incidenteel, voor concrete combinaties van bodem en gewas, snel te kunnen opzoeken wat bij een bepaalde GHG en GLG de nat- en droogteschade is. De applicatie is nadrukkelijk niet bedoeld om productie te draaien in een GIS-omgeving. Daarvoor is het Waternoodinstrumentarium ontworpen.


Wat is de doelgroep?

De doelgroep zijn medewerkers van waterschappen, Dienst Landelijk Gebied, adviesbureaus en onderzoeksinstituten die betrokken zijn bij opstellen van watergebiedsplannen, waterbeheersprojecten of bij waterhuishoudkundig onderzoek in het landelijk gebied. Enige kennis van de landbouwwaterhuishouding is gewenst.


Disclaimer

Nederlandstalige disclaimer

Deze site is in eigendom van en wordt onderhouden door Alterra B.V., Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Alterra B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde de informatie op deze site (inclusief deze disclaimer) zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Alterra B.V. streeft ernaar de gepresenteerde informatie op deze site bij te houden. Hoewel Alterra B.V. zorgvuldigheid betracht in het selecteren van bronnen en het presenteren van informatie kan Alterra B.V. de juistheid en actualiteit van de getoonde informatie niet garanderen. Deze website heeft exclusief tot doel informatie te verstrekken en is niet bedoeld als vervanging van persoonlijk advies van de juiste medewerkers. Gebruik van informatie zonder deze te verifiŽren of van persoonlijk advies van de juiste medewerkers te voorzien gebeurt op eigen risico. Alterra B.V. kan geen waarborg geven dat deze site te allen tijde zonder fouten is, noch kan zij de juistheid en actualiteit garanderen van informatie gevonden op sites die aan deze site gekoppeld zijn. Noch deze site noch enige informatie op deze site heeft een officiŽle status. Alterra B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website of de getoonde informatie. Deze getoonde informatie kan daarom niet gebruikt worden als basis voor enige claim.


English Disclaimer

This site is owned and maintained by Alterra B.V., Wageningen University and Research Centre. Alterra B.V. reserves the rights to change the information presented on this site (including the disclaimer) at all times, without prior notification. Alterra B.V. aims to keep the information presented through this web site up to date. Even though Alterra B.V. takes care when selecting sources and presenting information, Alterra B.V. cannot guarantee the accuracy and topicality of the information presented. This web site is intended solely for the purposes of providing information. It is not intended to replace personal advice from the appropriate offices. If you use this information without verification or personal advice from the appropriate office, you do so at your own risk. Alterra B.V cannot guarantee that the web site will be error-free at all times and neither can Alterra B.V. verify the accuracy and topicality of the information found on sites linked to its web site. Neither this website nor any information given has official status. Alterra B.V. does not accept any liability for the content of the web site or for the information that has been presented. The information presented through the web site cannot therefore be used as the basis for any claims.